บ้านมีสุข Happycare Nursinghome จรัญ13

การบริการของเรา

* ดูแลผู้สูงอายุและ ผู้ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้

* ดูแลผู้สูงอายุสมองเสื่อม อัลไซเมอร์

* ดูแลผู้ป่วยโรคอัมพฤกษ์และ ผู้ป่วยอัมพาต

* ดูแลผู้ป่วยเบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคกระดูกและข้อ แผลกดทับ

* ดูแลผู้ป่วยเรื้อรังในระยะฟักฟื้น และต้องการการดูแล อย่างใกล้ชิด

* ดูแลผู้ป่วยที่ต้องให้อาหารทางสายยางและ การกายภาพบำบัด

ดูแลโดยทีมพยาบาลผู้เชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์ ตลอด 24 ชั่วโมง

อัตราค่าบริการ ค่าบริการรายเดือน ห้องรวม เริ่มต้น 21,000 บาท

ห้องรวม 21,000 บาท

ห้องเดี่ยว 50,000 บาท

การบริการที่จะได้รับ 

 • อาหารและเครื่องดื่ม อาหารหลัก 3 มื้อ ของว่าง 1 มื้อ 
 • การดูแลสุขภาพขั้นพื้นฐาน การรับประทานยา วัดชีพจร  
 • การดูแลทําความสะอาดร่างกาย การรับประทานอาหาร 
 • การทํากายภาพบําบัดขั้นพื้นฐาน 
 • ทำกิจกรรมสันทนาการ
 • บริการเสื้อผ้า และ ซักรีด

เยี่ยมชมสถานที่ - โทร : 0957796062 , 0616566881

จุดเด่นของเรา

 • บ้านผู้สูงอายุใจกลางเมือง
 • ที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันสำหรับให้ผู้สูงอายุและผู้ป่วยที่ต้องการการดูแล
 • มีสวนสำหรับพักผ่อน และสิ่งอำนวยความสะดวก
 • มีบริการดูแลที่ดีเยี่ยม จากบุคลากรผู้เชี่ยวชาญ
 • ติดต่อสอบถาม

  โทร : 0957796062